VELKOMMEN TILSKUD IVÆRKSÆTTERLÅN EKSEMPLER OM FONDENIværksætterlån

Ansøgning om iværksætterlån kan kun ske via Esbjerg Erhversudvikling gla@eeu.dk

Der ydes ikke lån til virksomheder eller personer, der er i økonomisk krise.

Lån er som udgangspunkt risikovillig kapital med en lav rente.
Rente- og afviklingsvilkår fastsættes individuelt.

Der kan som udgangspunkt ikke søges om selskabskapital, men Fonden har mulighed for at
investere eller konvertere lån i henhold til Fondens formålsbestemmelse.

Vi støtter

# # #
Johan Hoffmann Fonden
Kongensgade 77
DK-6700 Esbjerg
CVR Nr. 37 69 54 24