VELKOMMEN TILSKUD IVÆRKSÆTTERLÅN EKSEMPLER OM FONDENTilskud

Ansøgning om tilskud kan kun ske ved fremsendelse af ansøgning på Fondens mail tilskud@johanhoffmannfonden.dk

Tilskud ydes kun inden for formålet, til kultur, kunst, sport og sundhed.

Fonden giver som udgangspunkt tilskud til foreninger, institutioner og virksomheder
- såvel private som offentlige. Der gives primært tilskud til investeringer
og projekter, der vurderes at gøre en forskel for udviklingen i Esbjerg Kommune. Der gives
kun tilskud til projekter i Esbjerg Kommune, dog kan der gives tilskud til projekter udenfor
kommunen, hvis disse skønnes at være til gavn for Esbjerg Kommune og dens borgere. Fonden
lægger vægt på projekter, der medvirker til en bedre udnyttelse af de kompetencer, der findes i
Esbjerg Kommune og derigennem bedre udnyttelse af ressourcerne.

Der ydes ikke tilskud til almindelig drift eller hvor tilskuddet erstatter et offentligt
tilskud.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Det skal af ansøgningen fremgå, hvis der til projektet søges tilskud andre steder.

Vi støtter

# # #
Johan Hoffmann Fonden
Kongensgade 77
DK-6700 Esbjerg
CVR Nr. 37 69 54 24